April 24, 2024 Wednesday

kokan times

The Voice Of Kokan

The Voice Of Kokan

सामाजिक कार्यकात अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी मंत्रालयात जाऊन आदरणीय मुख्यमंत्री , गृहमंत्री व पर्यावरन मंत्री याची भेट घेऊन निवेदन व उपोषणाचा अर्ज दिला.

प्रतिनिधी रायगड :

सामाजिक कार्यकात अंकिता राजेंद्र सोंडकर यांनी सावरसाई ग्रामपंचायत जवळ असलेल्या खडी क्रुशर व डांबर मशीन मधुन मोठ प्रमाणात प्रदूषण होत असुन तसेच धुळीचे कण नदीच्या पाण्यात व आश्रम शाळेत हवे वर जाऊन लहान मुलाचा जीवाला धोका निर्माण होत आहे नदीचे पाणी गाव खेड्यात जाऊन पाणी आदिवासी लोक तसेच इतर समाजातील लोक पिण्यासाठी वापर करत असून त्यांचा जीवनमान धोक्यात आलेला आहे तसचे डांबर मशिन जवळ सीएनजी पंप आहे डांबर प्लांट चे तापमान वाढून कधीही पीएनजी पंपाचा स्फोट होऊ शकतो आणि ही बाब खुप धोकादायक असून यावर कारवाई होण्यासाठी पाठ-पुरावा करुन देखील कुठल्याही प्रकारची दाद मिळत नसल्यामुळे, दिनांक 26-03-2024 रोजी मंत्रालयात जाऊन आदरणीय मुख्यमंत्री व पर्यावरन मंत्री याची भेट घेतली व संपूर्ण घटनाक्रम सांगण्यात आला

तसचे तहसिल अधिकारी व ग्रामसेविका कुठलाही प्रकारची कारवाई करत नसलेची तक्रार देखील केली तसेच अनाधिकृत प्लांटसाठी कश्याप्रकारे चुकीच्या परवानगी देण्यात आली हे देखिल समोर कागदपत्रे मार्फत मांडण्यात आले. सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तात्कळ कारवाई करावी तसचे धोकाद्यक व अनधिकृत सुरू असलेला प्लांट कायम स्वरूपी बंद करावा असे निविदेन दिले तसचे अनाधिकृत पणे सुरू असलेला डांबर प्लांट खडी क्रशर पूर्णपणे अनाधिकृतपणे उभारण्यात आला असून घर बांधणीचा परवाना घेऊन केला आहे व त्यापासुन कश्यप्रकारे धोका निर्माण होत आहे याचे ठोस पुरावे ( नकाशा , प्रदूषणाचे व्हिडिओ व इतर कागदपत्रे ) देखील देण्यात आले.

सदर पुढील १५ दिवसात 1) सुरू असलेले प्रदूषण थांबले पाहजे हवेतील उडणारे धुळीचे कण कायमस्वरूपी बंद झाले पाहिजे व नदीचे पाणी हे स्वच्छ राहिले पाहिजेत 2) सदर प्लांट कायम स्वरूपी बंद झाल्या पाहेज ३) ग्रामसेविका यांना निवेदन देऊनही कोणत्याही प्रकारची अनाधिकृत डांबर प्लांट तसेच धोकादायक सीएनजी पंप याची काळजी न घेता कोणती कारवाई का केली नाही याची सखोल चौकशी करून सावरसई ग्रामसेविका व या मधील अन्य दोषी यांचा वर तात्कळ निलंबिनाची कारवाई करावी . अशी मागणी केली व तसे न झाल्यास मी ३ महिनाची ग्रभवती असुन माझ्या २ वर्षाचा मुला सोबत ११ एप्रिल २०२४ पासुन पेण तहसीलदार अधिकारी यांच्या दालनात आमरण उपोषणास बसणार असा ईशारा दिला.

सदर प्रकरणाची चाकौशी करून पुढील ८ दिवसात योग्यती कारवाई करण्यात येईल ग्रभवती महिलेवर उपोषण करण्याची वेळ येऊन देणार नाही असे ठोस आश्वासन दिले.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kokan Times

error: Content is protected !!
Scroll to Top