आम.योगेश कदम समर्थक आक्रमक,
ठाकरे गटाची शाखा ताब्यात घेतली

आम.योगेश कदम समर्थक आक्रमक,
ठाकरे गटाची शाखा ताब्यात घेतली